NAMIBIA – VILLAGGIO HERERO

In un villaggio Herero – Kaokoland, Namibia – 2014