NAMIBIA – DONNA HIMBA

Giovane donna Himba si difende dal freddo mattutino – Skeleton coast, Namibia – 2014