NAMIBIA – DESERTO DEL NAMIB

Deserto del Namib – Skeleton Coast, Namibia – 2014