ETIOPIA – RAGAZZO KARO

Ragazza Karo – Valle dell’Omo, Etiopia – 2015